TreeD#Web - Έκδοση 1.1.1

TreeD#Web - Έκδοση 1.1.1


Πλατφόρμα
Αναβάθμιση από Asp Core 2.0 σε Asp Core 2.1

Λειτουργίες
Προσθήκη νέας αυτόνομης υπηρεσίας Blog 
Κατάργηση Status για τα Nodes

Νέα Χαρακητριστικά
Προσθήκη e-commerce