Αναβαθμίσεις σε Servers

Αναβαθμίσεις σε Servers

Προγραμματισμένη συντήρηση

Linux Web Servers
Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος σε έκδοση 18.04

Windows Data Servers 
Εφαρμογή όλων των τελευταίων αναβαθμίσεων της Microsoft


Η διαδικασία πραγματοποιήθηακε μεταξύ 6:00πμ-7:00πμ, και όλες οι εφαρμογές τέθηκαν εκτός λειτουργίας για 15 περίπου λεπτά