TreeD#Web - Έκδοση 1.2.1

TreeD#Web - Έκδοση 1.2.1


Πλατφόρμα
Αναβάθμιση από Asp Core 2.1 σε Asp Core 2.2.2

Λειτουργίες
Διαχωρισμός Page-Nodes και Blog-Articles.
Κατάργηση Status για τα Page-Nodes.
Δοκιμαστική λειτουργία πολύγλωσσου περιβάλοντος για websites, blogs και e-shops.
Προσθήκη Tags για τα Blog-Articles.

Χαρακητριστικά
Προσθήκη επιλογής για άνοιγμα φόρμας επεξεργασίας σε νέο παράθυρο.
Προσθήκη επιλογής για επιστροφή στην φόρμα μετά την αποθήκευση Ρύθμιση