Εγκατάσταση νέων Server (Email, CDN και Backup server)

Εγκατάσταση νέων Server (Email, CDN και Backup server)


Email Server

Εγκαταστάθηκε ο νέος email server στο Data Center της Γερμανίας. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική τους αλληλογραφία, είτε μέσω της εφαρμογής (https://admin.treedweb.net/Email/Folders/Inbox), είτε μέσω του web ail client (https://mail.treedweb.net), μπορούν επίσης να ρυθμίσουν το πρόγραμμα διαχείρισης της αρεσκείας τους (Mail for Windows, Outlook, Thunderbird κλπ) και να τα διαχειρίζονται μέσω αυτών.


CDN Server (Content Delivery Network)
Ο νέος αυτόνομος server διαχείρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων ,εγκαταστάθηκε και αυτός στο Data Center της Γερμανίας και αποτελείται από σκληρούς δίσκους SSD και κάρτα δικτύου της Intel για απρόσκοπτη και ταχύτερη διανομή του περιεχομένου προς τους χρήστες 

Backup Server
Ο νέος αυτόνομος backup server αναλαμβάνει την συλλογή και αποθήκευση όλων των δεδομένων, των αρχείων και των ρυθμίσεων του Email και του CDN server μία φορά την ημέρα μεταξύ 2:00 - 6:00 το πρωϊ και για τις τελυταίες 3 ημέρες